Butiksbelysning


Era varor är värda den bästa exponeringen

Det är ute på butiksgolvet det händer. Det är här besluten fattas - oavsett storleken på inköpet. här har du möjligheten att påverka kunden och visa dina varor från sin bästa sida.
Då är det också viktigt att ha en bra belysning som ger varorna den bästa exponeringen.

Mammuth levererar belysningslösningar för alla typer av butiker.
Oavsett vad du säljer gör vi aldrig avkall på kvalitet och driftsäkerhet.

Olika typer av belysning

Mammuth har ett brett sortiment av både allmänbelysning och punktbelysning för butiker.

Med spotlights monterade på skena får du en flexibel belysning som du själv enkelt kan ändra efter behov. Dessa kan användas som punktbelysning eller med tillräckligt många kan de också fungera som allmänbelysning.

Även med fasta belysningspunkter kan man vara flexibel genom att använda en teleskopisk armatur. I infällt läge ger den allmänljus och i utdraget läge fungerar den som punktbelysning.

Rätt ljus för både kunder och personal

Ett bra och rent ljus förhöjer kundens trivsel och upplevelse i butiken vilket gör att kunden stannar längre. Detta i kombination med en positiv sinnesstämning hos kunden skapar en bättre försäljning.

Butiken är också personalens arbetsplats. Det innebär att belysningen också ska leva upp till de krav som finns på arbetsmiljö. Oftast har man en ganska hög belysningsstyrka i butiker vilket gör att man når upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Dock ska man också ta ljusets kvalitet i beaktande. Ett bra ljus är flimmerfritt. Många kan bli trötta och få huvudvärk av ljuset från lysrör. Mammuths armaturer ger ett bra ljus som skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Detta ger mer effektiva och piggare medarbetare som trivs bättre.

Sammantaget kan man säga att ett bra ljus ger ökade intäkter och minskade kostnader.

 

Tube spotlight för skena

Makaron Tilt - teleskopisk downlight

Underhållsfritt och energibesparande

Med moderna armaturer med LED-teknik får du en belysning där du slipper tänka på byte av ljuskällor och blinkande lampor.
Väl på plats sitter armaturerna där och gör det de ska.

Samtidigt får du också en väsentlig minskning av energiförbrukningen som är gynnsamt för både ekonomi och miljö.

Med en betydligt mindre värmeutveckling jämfört med äldre typer av ljuskällor får du också ett behagligare klimat i butiken.

LED-paneler som allmänbelysning

Har man en undertakskonstruktion i butiken är LED-paneler oftast den bästa och enklaste lösningen för allmänbelysning. Ofta finns det uttag ovanför undertaket. Tack vare att panelerna kommer färdigkopplade med stickpropp är det enkelt och smidigt att själv installera panelerna.

SARA LED-panel