Industri


Enkelt, ljust och lönsamt

Med våra LED armaturer gör ni en energibesparing på 60-80%, om ni idag har t ex lysrörsarmaturer eller kvicksilverljuskällor. Det ger er en kort återbetalningstid, samtidigt som armaturernas långa livslängd ger er en enklare vardag.

Förbättrar både konkurrenskraft och miljö

Tack vare att LED-tekniken lämpar sig särskilt för närvarostyrning då ljuset tänds och släcks omedelbart och ingen förvärmning behövs kan man med nya armaturer åstadkomma väldigt stora förbättringar.

Även vid drift dygnet runt finns det utrymmen där man inte har konstant verksamhet. Mammuths industriarmaturer kan styras både med DALI, 1-10 V och tänd/släck. På så sätt får du optimal belysning för din verksamhet till lägsta möjliga driftskostnad.

 

Årlig energiförbrukning ny belysningsanläggning 15000 kWh

Årlig energiförbrukning gammal belysningsanläggning 210000 kWh

Lösningar för alla typer av lokaler

Tack vare ett  brett utbud av armaturer kan vi erbjuda belysningslösningar för alla typer av industrilokaler. Oavsett lokalens utformning och krav på funktioner kan vi erbjuda en lösning som är optimal för er verksamhet.

Exempel - lagerhall

I en anläggning med 24-timmars drift hela året hade man installerat 48 st 400 W kvicksilverlampor. Verklig installerad effekt med alla förluster i armaturerna var totalt 24 kW. För att optimera och förbättra ljuset ersätts dessa med 54 st 160 W SOL II armaturer. Installerad effekt 8.6 kW.
Drifttiden på befintliga armaturer var 8760 timmar per år, medan man kunde sänka drifttiden till 1750 timmar med nya armaturer och närvarostyrning. Med de gamla armaturerna var närvarostyrning inte möjlig.
Utöver den stora energibesparingen på mer än 90 % sänks även CO2-utsläppen med mer än 92 %

CO2 utsläpp ny belysningsanläggning 1,4 ton

CO2 utsläpp gammal belysningsanläggning 18,9 ton


Hur mycket ljus krävs ?

Vad som är tillräcklig ljusstyrka beror på verksamhet och funktion. Det innebär att i samma lokal kan det krävas olika ljusstyrkor på olika platser. Exempelvis i en lagerlokal krävs det 20 lux i obemannade gångar medan det krävs 150 lux vid en kontrollstation.

I den europeiska standarden EN 12464-1 hittar man vilka krav som ställs vid olika typer av verksamhet.
Här till höger hittar du en del av dem.
Vi på Mammuth hjälper dig naturligtvis med att få rätt ljus med optimerade driftskostnader.

Obemannade gångar20 lux
Bemannade gångar150 lux
Lastbryggor, lastkajer150 lux
Kyl-/fryslager100 lux

Svetsning300 lux
Plåtbearbetning >5 mm200 lux
Galvanisering300 lux
Fordonsservice/reparation300 lux
Kommunikationsytor/korridorer100 lux
Tung metallindustri200 lux
Läkemedelsindustri500 lux
Livsmedelsindustri200 lux


Kontakta oss redan idag för att se hur vi kan förbättra er belysning och sänka era kostnader

Fält markerade med * är obligatoriska

 

 

Mammuth hjälper dig med både ljusberäkningar och energikalkyler - oavsett om du ska byta ut befintlig belysning eller du planerar ett helt nytt projekt.

I beräkningarna tar vi hänsyn till belysningskrav och europeiska krav på energieffektivitet.

Med utgångspunkt i lokalens dimensioner, verksamhetstyp och drifttid ger vi er förslag på den mest optimala lösningen för er.

Givetvis är Ni välkomna att kontakta oss även på telefon om ni vill.

Jonas Håkansson, 0766-478702

Nicklas Kvist, 0702-185320

Fredrik Nilsson, 0733-329831