Skånes universitetssjukhus väljer Mammuth


Vid renovering och ombyggnation av Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Malmö valde man SARA LED-panel från Mammuth.
Det jämna ljuset och armaturens kvalitet låg till grund för valet.
I korridorer och väntrum har man använt sig av paneler med en färgtemperatur på 3000 K medan man i undersökningsrummen har ett betydligt vitare ljus på 5700 Kelvin. Man uppskattade mycket att ljuset kändes behagligt trots att det är väldigt vitt.