Välkommen till Mammuth!

Vi lever i en mycket spännande och intressant tid och det händer mycket på tekniksidan, där vi vet att teknikutvecklingen gör användarens vardag enklare. Även på belysningsfronten ger den relativt nya och uppmärksammade LED-tekniken oss stora fördelar.

Med Mammuths belysning hjälper vi till att lösa ert behov, samtidigt som vi minskar er energikostnad, förbättrar arbetsmiljön och gemensamt kan vi bidra vi till att förbättra vår globala miljö.

Biocentriskt ljus

Armaturer för ett bättre välmående

Industri

Höghöjdsarmaturer, lagerbelysning och strålkastare för mast.

Idrott

Belysning för alla sporter och arenor. Både inne och ute

Butik

Spotlights och allmänbelysning för alla typer av butiker

Kontor

Paneler för alla ytor. Pendelarmturer och downlights.

Gata/park

Armaturer för det offentliga rummet. Pollare och stolpar

Fastighet

Belysning för både utemiljöer och invändigt bruk.

Mammuth informerar

Allmänt

Mammuth levererar Biocentriskt ljus

Mammuth har inlett samarbete med BrainLit genom att bli återförsäljare för Alven. Biocentriskt ljus bygger på förståelse och djup kunskap om människors fysiologi.Människans behov av

Läs mer »
Allmänt

Mammuths padelbelysning högst upp

Mammuths belysning för padelbanor ligger i topp när det gäller ljuskomfort och effektivitet.Nu är dem även högt placerade rent fysiskt. På taket på NK i

Läs mer »