Belysning för fastigheter

building-1615676_1920

Energieffektivt, tryggt och inbjudande. Dessutom paketerat med en estetiskt tilltalande design. Modern belysning ska uppfylla många krav.

Genom att välja en och samma leverantör för fastighetens alla utrymmen får man många fördelar.

Bra belysning är viktigt i fastighetens alla delar. Från utvändiga gemensamhetsytor, via entrén och vidare till alla invändiga delar. Överallt ställs det krav på ett energieffektivt och underhållsfritt ljus som skapar goda miljöer.

Entré

Entrén ska vara både trygg och inbjudande. Genom att använda en högre ljusnivå i direkt anslutning till entrén leds man rätt samtidigt som tryggheten ökar. Det ska vara enkelt att se nyckelhål, skyltning och portkod och porttelefon. Detta gäller både på insidan och utsidan av entrédörren. Tänk också på att se till så husnumret syns tydligt

Trapphus

Innanför entrédörren ska trapphuset vara välkomnande och tryggt. Finns det postboxar bör dessa ha tillräcklig belysning för att posten ska kunna delas ut rätt.

I trapp- och hisshallar kan man med fördel använda sig av närvarostyrda armaturer. På så sätt förlängs livslängden samtidigt som energiförbrukningen minskar avsevärt.

Källare

I källargångar bör man använda armaturer med sensorer och grundljusfunktion. Det lågt inställda grundljuset bidrar till att skapa trygghet och bättre möjlighet att orientera sig. Vid detekterad rörelse tänds armaturen upp till 100 % för att sedan sänkas igen efter inställd tid.

Yttre ytor

Genom en bra utomhusbelysning kan gemensamma ytor utomhus användas mer. Detta gäller både vuxna och barn. Därför ska lekplatser inte glömmas bort att belysas. En bra belyst plats blir inte lika ofta vandaliserad som en mörk.

Genom att använda pollare på utvalda delar kan man markera entréer och stråk.
Med en bra, jämn ljusfördelning skapar man stämning och skalar ner nivån från högre byggnationer.