Belysning för butik

zstyle

Era varor är värda den bästa exponeringen

Det är ute på butiksgolvet det händer. Det är här besluten fattas – oavsett storleken på inköpet. här har du möjligheten att påverka kunden och visa dina varor från sin bästa sida.
Då är det också viktigt att ha en bra belysning som ger varorna den bästa exponeringen.

Mammuth levererar belysningslösningar för alla typer av butiker.
Oavsett vad du säljer gör vi aldrig avkall på kvalitet och driftsäkerhet.

Olika typer av belysning

Mammuth har ett brett sortiment av både allmänbelysning och punktbelysning för butiker.

Med spotlights monterade på skena får du en flexibel belysning som du själv enkelt kan ändra efter behov. Dessa kan användas som punktbelysning eller med tillräckligt många kan de också fungera som allmänbelysning.

Även med fasta belysningspunkter kan man vara flexibel genom att använda en teleskopisk armatur. I infällt läge ger den allmänljus och i utdraget läge fungerar den som punktbelysning.

Rätt ljus för både kunder och personal

Ett bra och rent ljus förhöjer kundens trivsel och upplevelse i butiken vilket gör att kunden stannar längre. Detta i kombination med en positiv sinnesstämning hos kunden skapar en bättre försäljning.

Butiken är också personalens arbetsplats. Det innebär att belysningen också ska leva upp till de krav som finns på arbetsmiljö. Oftast har man en ganska hög belysningsstyrka i butiker vilket gör att man når upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Dock ska man också ta ljusets kvalitet i beaktande. Ett bra ljus är flimmerfritt. Många kan bli trötta och få huvudvärk av ljuset från lysrör. Mammuths armaturer ger ett bra ljus som skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Detta ger mer effektiva och piggare medarbetare som trivs bättre.

Sammantaget kan man säga att ett bra ljus ger ökade intäkter och minskade kostnader.

Belysning för energibesparing

Eftersom belysningen är en väsentlig del av butikens verksamhet är det också viktigt att den är effektiv. En bra belysning kännetecknas inte bara av ljusets kvalitet. Hög effektivitet och driftsäkerhet är avgörande kriterier för vad som kan kallas en bra belysningsanläggning. Vid utvecklingen av våra armaturer har vi lagt vikt vid just effektivitet och livslängd. Vi vill att din investering ska ge avtryck på elräkningen i positiv bemärkelse, samtidigt som du ska ha en belysning som inte kräver underhåll.