Belysning för gata och park

gatubelysning natt

Att belysa det offentliga rummet handlar om att skapa miljöer för möten mellan människor. Det gäller att skapa en balans mellan trygga omgivningar, estetiska armaturer och ett harmoniskt ljus.

Ljuset ska både skapa stämning och trygghet. Vi vill se vem vi möter i vår närhet utan att bli bländade. Vi vill kunna betrakta och njuta av omgivningarna utan att få känslan av stå mitt i ett strålkastarljus. Genom att använda olika höjder och placeringar på ljuspunkter kan vi skapa rum och framhäva utvalda delar.

Att öka tryggheten handlar inte bara om att belysa ytan du går på. Omgivande vegetation och mörka prång kan upplevas otrygga. Genom att framhäva dessa med ljus skapas en större trygghet.

Med ett bra ljus framträder detaljer bättre. Det medför en ökad trygghet och säkerhet. Du ser vem du möter i mörkret och strukturer framträder bättre. För äldre människor är det ännu viktigare med ett bra ljus eftersom synen försämras med åren.