Villkor

Leveransvillkor

Lagerhållna artiklar levereras mellan 1-3 arbetsdagar.  På beställningsbara artiklar varierar leveranstiden beroende på leverantör. Ring eller maila för information. Slutlig leveranstid framgår av orderbekräftelse. 

Leveranssätt

Fritt vårt lager.  Ordervärde över 3.000kr är fraktfritt inom Sverige till ert lager/arbetsplats, om inget annat avtalats. Med undantag för skrymmande gods. Särskilda villkor kan gälla för vissa produkter, typ stolpar. 

Äganderätt

Äganderätten för såld produkt förbehålls Mammuth AB till dess att produkten är till fullo betald. 

Transportskador

Transportskador och/eller avsaknad av produkt skall anmälas till Mammuth AB senast sju (7) arbetsdagar efter mottagandet av leverans.

Garanti

Garantin omfattar normalt enbart armaturen och inte arbete utfört i samband med installation av dessa. Reklamerad produkt under garantitiden ersätts (under förutsättning att den reklamerade produkten returneras) och levereras fraktfritt till den adress som ursprungsprodukten levererats till, om inget annat överenskommits. Förlängd garanti kan i vissa fall ges. Mammuth AB ersätter inte kostnader som uppkommer med att byta ut en reklamerad produkt, t ex kontrakterande av installatör eller maskinhyra, om inte annat avtalats i samband med orderläggning. Om detta avtalats är det Mammuth ABs ersättningstariff som gäller. 

Offerts giltighetstid

Offert är giltig 30 dagar från utfärdandedag om ej annat överenskommits.

Betalningsvillkor

Betalning skall vara Mammuth tillhanda 30 dagar netto efter leverans.  Kreditbedömning görs och beroende på utfall kan andra betalningsvillkor förekomma. Vid order > 250.000kr kan andra betalningsvillkor förekomma 

Övriga villkor

Alla order är bindande. Mammuth AB har dock rätten att avböja en order. Mammuth AB tillämpar svensk lag och eventuella tvister skall avgöras i svensk domstol.