Biocentriskt ljus

Biocentriskt ljus bygger på djup kunskap och förståelse av människors fysiologi. Ljus påverkar alla arter på jorden, i synnerhet människan. Vårt behov av ljus, och framförallt variationen på ljuset, har inte förändrats sedan urminnes tider trots våra förändrade levnadsvanor.
BrainLits BioCentric Lighting är det enda system på marknaden som kan förbättra synkroniseringen mellan individens biologiska behov och naturligt dagsljus.

Biologiskt

Med BioCentric Lighting™ kontrollerar och kombinerar  vi de ljusparametrar som påverkar vår kropp. Det är våglängd, intensitet, riktning, tidpunkt och varaktighet. Ljusmiljön är utvecklad att ha samma positiva egenskaper som att vistas ute i dagsljus. Detta skapar en naturlig synkronisering med vår biologiska klocka. Ljuset tillgodoser vårt biologiska behov oavsett årstid.

Personligt

Olika personer har alla olika biologiska behov. Olika situationer kräver olika ljusförhållanden. BioCentric Lighting™ systemet kan enkelt anpassas utifrån just dina behov som individ. I den fristående lösningen Alven loggar du in med din app och du får just de inställningar som är anpassade för dig och din livssituation.

Utvecklande

En ständigt pågående forskning ger oss mer förståelse hur ljus påverkar och förbättrar sömn och välbefinnande. Tack vare att BioCentric Lighting™ systemet är uppkopplat kan det enkelt uppdateras och du drar nytta av de senaste rönen. BrainLits teknik är i ständig utveckling för att skapa den bästa inomhusmiljön där människans välbefinnande står i fokus.

Alven - världens första biocentriska fristående armatur

Alven från BrainLit ger dig Biocentriskt Ljus anpassat efter just dig. Det är en stand-alone enhet vilket gör att du kan placera den lika bra hemma som på kontoret.
Eftersom du loggar in på den med hjälp av tillhörande app kommer du att få rätt ljus oavsett vilken Alven du använder.

Nyhetsbrev

Belysningsbranchen står i ständig förändring. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev är du alltid uppdaterad med vad som händer här hos oss på Mammuth. Din epostadress är allt som krävs.

© 2019 – Mammuth AB