Sök

Belysning för olika miljöer

Med skräddarsydda & långsiktiga belysningslösningar har vi gjort industrier & idrottsanläggningar mer kostnadseffektiva och miljövänliga med innovativ belysning sedan 2014. 

Våra tjänster - innovativ belysning

Vi erbjuder innovativa belysningslösningar för industri, idrottsanläggningar, exteriör och interiör. Här kan du läsa närmre kring hur vi utför ljusberäkningar och hur snabbt ett belysningsutbyte betalar sig.

Vid frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

Ljusberäkning

Ljusberäkning inom belysning

Ljusberäkningen syftar till att dimensionera belysningen för en lokal utifrån antal, placering, ljusflöde och användningsområde.

Hur mycket ljus som krävs beror på vilka uppgifter som ska utföras i rummet/lokalen.

Kraven hittar man i SS-EN 12464-1 för inomhusbelysning och SS-EN 12464-2 för utomhusbelysning. Mammuth arbetar med programmet DIALux som är ledande och normsättande inom ljusdesign.

I ljusberäkningen kan vi utgå från en tom lokal eller ta hänsyn till befintliga installationer vid exempelvis ett utbyte.

I resultatet ser du inte bara hur många armaturer som åtgår och vad medelvärdet blir, utan det framgår även hur ljuset fördelar sig och jämnheten i detta.

Ljusberäkningen ligger också till grund för energikalkyler vid utbyten. Här ser vi hur många armaturer som krävs för att uppnå samma ljus som i dagsläget och vilken effekt de har. Utifrån detta kan man snabbt räkna fram din besparing.

Energikalkyl / ROI-kalkyl inom belysning

Hur snabbt betalar sig ett belysningsutbyte? Med en energikalkyl baserad på värden från befintlig anläggning och drifttider som jämförs med nyinstallerade armaturer går det enkelt att räkna fram hur kort återbetalningstiden blir.

Genom att inventera antalet armaturer, mäta ljuset och kartlägga drifttiden har du ett utgångsvärde. Detta jämför vi med en ny belysningsanläggning som är dimensionerad utifrån en ljusberäkning.

Här kan vi även lägga in underhållskostnader för befintlig anläggning och installationskostnader för ny anläggning. 

Vi tar också höjd för livslängd på både nya armaturer och befintliga armaturers ljuskällor.

Allt för en så rättvisande bild som möjligt.

Utifrån detta får du ett resultat som mäter såväl ekonomisk som miljömässig påverkan.

Du ser också vilken återbetalningstid du har på din investering.

belysning

Finansieringslösningar

Låt inte kassaflödet vara ett hinder för en bättre belysning.

Mammuth erbjuder finansiering genom leasing tillsammans med samarbetspartners. Tack vare detta behöver du inte vänta med din belysningsinvestering. Det gäller oavsett om det är en nyinstallation eller ett utbyte. Du kommer då att dra nytta av lägre energikostnader redan från dag ett, utan att behöva betala ut en enda krona.

Tack vare leasing binder du inget kapital och kostnaderna periodiseras jämnt över tid. Vid ett utbyte kan vi ofta anpassa avtalstid till besparingarna för att ge en så optimal lösning som möjligt.

Offerter

Mammuth offererar gärna projekt utifrån handlingar. Vi hjälper gärna till att hitta likvärdiga eller motsvarande produkter för det som är föreskrivet.

Vi bidrar gärna med alternativa lösningar som är mer effektiva för både installatör och slutkund. 

Våra projekt

Våra projekt inom belysning

Under åren har vi haft äran att belysa en rad spännande projekt. Allt från padelbanor, logistikhallar till en av Malmös mest kända siluett – Malmö live.

Här kan du läsa närmre om några av våra referensobjekt

Bli kontaktad av oss

Vill du veta mer om hur vi på Mammuth får anläggningar att bli upp till 90% mer kostnadseffektiva?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss snarast!