Hur snabbt betalar sig ett belysningsbyte ?

Frågan kan tyckas vara i stil med ”hur långt är ett snöre ?”
Men med kända parametrar kan man få ett bra och vederhäftigt svar.

De faktorer som spelar roll är:

  • Installerad effekt på befintlig anläggning
  • Installerad effekt på ny anläggning
  • Årlig drifttid
  • Elpris per kWh
  • Armaturernas inköpspris

Dagens förbrukning kan antingen mätas upp eller beräknas schablonmässigt. På armaturer som har någon form av förkopplingsdon (ex. armaturer med ljuskälla som lysrör eller högtrycksnatrium) kan man räkna med ljuskällans effekt och lägga till 20-25 % så får man fram förbrukningen.

Effekten på de nya armaturerna får du av leverantören och ska framgå tydligt i armaturens dokumentation. Många gånger räcker det med färre antal armaturer än vad som sitter installerat idag. Den totala installerade effekten blir då avsevärt lägre än i den befintliga anläggningen.

Den årliga drifttiden vet man oftast för lokalen i fråga. Ta hänsyn till om du känner till förändringar av driften, både ökad eller minskad.

Elpriset fluktuerar som bekant oerhört mycket. Ett elpris på 3 kr / kWh är idag något som används i många kalkyler.

När det gäller pris för nya armaturer, tänk på att räkna in kostnader för installation också.

Börjar man räkna ihop de här parametrarna ser man ganska snabbt att ett utbyte av äldre belysningsanläggningar är en riktigt bra affär.

Exempel från verkligheten:

En industrilokal med drifttid på 4.000 timmar och närmare 100 st lysrörsarmaturer. Ett byte till ny modern LED-armatur ger en besparing på mer än 100.000 kronor på årsbasis vid ett elpris på 3 kr / kWh.
Tack vare finansieringslösning kan detta komma till gagn redan från första månaden och blir då pengar rakt in i verksamheten.

Hur kan vi hjälpa dig ?

Vi på Mammuth finns här för dig. Vi hjälper dig gärna med ljusberäkningar, energikalkyler och belysningsplanering.

Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst samtal.

Du når oss på 046-2769505

Bli kontaktad av oss

Vill du veta mer om hur vi på Mammuth får anläggningar att bli upp till 90% mer kostnadseffektiva?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss snarast