Både T8-lysrör och T5-lysrör kommer att fasas ut under augusti 2023.

Detta innebär att de rör som finns på lager får säljas, men man får inte sätta fler på marknaden.

Detta är ett led i att få bort skadliga ämnen, exempelvis kvicksilver.
Utfasningen berör inte bara traditionella lysrör utan även kompaktlysrör, typ lysrörslampor (lågenergilampor)
Du kan läsa mer om det hos Energimyndigheten.

Vad ersätter man lysrör med ?

Lysrör av båda typerna, T5 och T8, kan ersättas med LED-lysrör. Det som är viktigast att tänka på är vilken typ av reaktor som armaturerna har. Är det en klassisk magnetisk reaktor, även kallad drossel, tillsammans med glimtändare så är det oftast ganska lätt att konvertera till LED.
Sitter det ett HF-don i armaturen går det inte med vilket LED-lysrör som helst.

Hur vet jag vilken typ av don jag har ?

Har du T8 rör (den klassiska typen) i kombination med glimtändare kan man generellt säga att du har en magnetisk ballast/reaktor/drossel. Det finns då goda förutsättningar att byta till LED-lysrör på ett enkelt sätt.

Saknas det glimtändare och det är T5 rör (lite tunnare/smalare) så är utbudet av LED-lysrör lite mer begränsat.
Alla T5 LED-lysrör är inte kompatibla med alla HF-don. Därför måste man stämma av med tillverkaren om rör och don fungerar tillsammans. De flesta tillverkare har listor för detta:

Kompatibilitetslista, Ledvance

Ska jag byta rör eller byta armaturer ?

Oavsett vilken typ av rör du har så finns det all anledning att istället titta på nya armaturer.
Även om du byter rör så är armaturen densamma med de nackdelar det innebär. En ny armatur har oftast bättre ljusegenskaper och i vissa fall kan man klara sig med färre armaturer än tidigare men ändå få samma, eller bättre, ljus.
Med LED-lysrör har du bara garanti på själva ljuskällan och du står fortfarande kvar med gamla armaturer där det finns komponenter som kan gå sönder.
På en helt ny armatur som exempelvis Luna eller SOL kan du få upp till 5 års garanti. Du gör då ett byte som är framtidssäkrat samtidigt som det ger en lägre energiförbrukning.

Hur vet jag vilken armatur jag ska använda för att ersätta befintliga lysrörsarmaturer ?

En tumregel är att du ska minst halvera effekten – i synnerhet när du byter armaturer en mot en. Byter du till färre armaturer bör du kunna komma ner ännu mer i effekt.
Nedan hittar du en lathund för byte av lysrörsarmaturer till Led-armaturer i IP23-klass:

Vad är mest lönsamt – byta armatur eller byta rör ?

Moderna armaturer kan många gånger ersätta flera äldre lysrörsarmaturer. Det innebär att det inte går åt lika många armaturer för att få samma, eller bättre, ljus som du har idag. Vissa armaturer kan dessutom förses med en integrerad sensor som gör att de bara lyser när det behövs. Din energibesparing är då i tre steg:

Sätter man ihop alla dessa aspekter av ett armaturbyte uppnår man snabbt en besparing som kan ligga på runt 70 % av energiförbrukningen.
Lägger man till det minskade underhållet får man en ännu större besparing vilket gör att återbetalningstiden är relativt kort.

Hur kan jag bedöma om det är värt att byta rör eller armaturer ?

Mammuth har arbetat under många år med belysningsutbyte för att spara energi. Våra kunder och uppdragsgivare finns både inom offentlig och privat verksamhet. Industrier, butiker, bostadsrättsföreningar och idrottsanläggningar – ja listan kan göras lång.
Vi kan hjälpa dig med en snabb inledande kalkyl där vi tar fram dina besparingsmöjligheter. Utifrån detta kan vi gå in djupare och lämna en mer detaljerad offert och kalkyl utifrån dina förutsättningar.

För att underlätta vid utbyte i vissa lokaler har vi tagit fram färdiga lösningar, exempelvis klassrumspaketet, med 12 LED-paneler och närvarosensor. Allt färdigkopplat för en snabb enkel installation.

Vad kostar detta ?

En första beräkning där vi tittar på er potential är alltid gratis. Det vi behöver av dig är vilken typ av belysning det finns idag, hur den styrs och antalet armaturer samt hur länge den står tänd.
Utifrån detta kan vi ge en god indikation på besparingspotential.
Vill man gå vidare och göra exakta mätningar och få en detaljerad rapport kan det krävas att det kopplas in olika mätare. Detta är någott som kostar, men är inte särskilt ofta det efterfrågas.
Vi kan också hjälpa till att förbättra ljuset. Kanske vill man ha mer ljus för att förändra verksamheten eller man kanske inte lever upp till vissa krav idag.
Detta hjälper vi dig gärna med också – helt utan kostnad – men då behövs lite mer uppgifter som placering av dagens armaturer och mått på lokalen. Gärna en ritning om det finns.

Låt oss börja med det enklaste – kontakta oss

Ta kontakt med oss helt förutsättningslöst. Då kan vi se vad vi kan hjälpa er med och vilken potential som finns.
Vi bistår med allt i hela kedjan – från en första kalkyl till installation och finansiering.

Enklast når ni oss på: info@mammuth.se eller 046-2769505