Mammuth levererar Biocentriskt ljus

Mammuth har inlett samarbete med BrainLit genom att bli återförsäljare för Alven.

Biocentriskt ljus bygger på förståelse och djup kunskap om människors fysiologi.
Människans behov av ljus har inte förändrats sedan urminnes tider.
BioCentric Lighting från BrainLit är det enda system på marknaden som kan förbättra synkroniseringen mellan individens biologiska behov och naturligt dagsljus.
En förbättrad synkronisering ger dig ett bättre välmående, ger dig bättre sömn och förbättrar din kognitiva förmåga.

Alven

Alven är unik genom att det är världens första fristående armatur som erbjuder Biocentriskt ljus i stand-alone utförande. Dina personliga inställningar tar du med dig genom att logga in på den Alven du använder. Detta är utmärkt i flexibla kontorsmiljöer där flera personer delar på platserna.

Vill du veta mer vad BioCentriskt Ljus och Alven kan göra för dig. Kontakta oss för ett möte – per telefon eller fysiskt – där vi berättar vilka fördelar du kan uppnå med Alven och BioCentriskt Ljus.
Du når oss enklast på 046-2769505.

Share on facebook
Share on linkedin