Mammuth skapar trygghet i Kävlinge

För att skapa större trygghet i området Arvidsborg har KKB med hjälp av Caverion installerat pollaren Karin från Mammuth. Det stora urvalet på kulörer gjorde att man kunde hitta en polare som smälte in i miljön.
Området som nu lyses upp är en gångbana omgiven av öppna gräsytor på vardera sida. Pollarnas låga höjd gör att man upplever hela ytan som enhetlig. Hade man istället valt armaturer på stolpe hade dessa upplevts som att man delat ytan på mitten. 
Det jämna och rena ljuset lyser upp både gångväg och närmaste området. Pollarna skapar också ett ”pärlband” som tydligt markerar gångvägens sträckning.

Fredrik Nilsson 0733-329831
fredrik@mammuth.se

”Mammuth står för kvalité, tillgänglighet och service, samt verkar för att ge er en enklare, ljusare och mer lönsam framtid”