Mälarhamnar sänker drift- och underhållskostnader

Mälarhamnar i Köping har nyligen bytt ut befintliga traditionella lysrör mot energieffektiva LED-rör från Mammuth. Tack vare rörens långa livslängd, höga ljusutbyte och stor driftsäkerhet har man fått ett bättre ljus samtidigt som kostnaderna för drift och underhåll minskar avsevärt. Den höga verkningsgraden gör att man får samma ljus som från traditionella lysrör men endast […]