Mälarhamnar sänker drift- och underhållskostnader

Mälarhamnar i Köping har nyligen bytt ut befintliga traditionella lysrör mot energieffektiva LED-rör från Mammuth. Tack vare rörens långa livslängd, höga ljusutbyte och stor driftsäkerhet har man fått ett bättre ljus samtidigt som kostnaderna för drift och underhåll minskar avsevärt.

Den höga verkningsgraden gör att man får samma ljus som från traditionella lysrör men endast med en tredjedel av energiförbrukningen. Den låga förbrukningen i kombination med långa drifttider ger en kort återbetalningstid.

LED-rören installeras enkelt i befintliga armaturer utan att någon anpassning behöver ske. Eftersom LED-lysrören riktar ljuset nedåt behöver man inte tänka på reflektorernas skick. Med enkla medel uppgraderar man sin befintliga belysningsanläggning med modern teknik som är näst intill underhållsfri under de kommande 10-20 åren (beroende på årlig drifttid).

Kontakta oss gärna så hjälper vi er med en lösning för hur vi sänker era kostnader.

Fredrik Nilsson 0733-329831
fredrik@mammuth.se

”Mammuth står för kvalité, tillgänglighet och service, samt verkar för att ge er en enklare, ljusare och mer lönsam framtid”